תורה מתחילה עם אל”ף להגוים ועם בי”ת ליהודים [#9805]

ז' חשון התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב, שליט"א,
מה ההבדל שהתורה לעם ישראל מתחילה עם בי"ת והתורה אצל הגוים מתחילה עם אל"ף?
[הרבי מלוּבָּבִיץ ז"ל - ליקוטי שיחות (חלק טז בראשית) התורה אצל הגוים מתחילה עם אל"ף, כמו שכתוב במגילה (ט' א') שכתבו זקנים לתלמי המלך "אלקים ברא בראשית."]

תשובה:

ישראל קשורים לקב"ה "בעצם" ולכך הם ב' – שני. וא' – זהו הקב"ה. אל"ף – פלא.

לעומת כך אצל אוה"ע שורש הויתם אינו בגילוי של הקב"ה, אלא קשר במקרה, ולכך נראה להם שהם בהתחלה, הם הא'. ואצלם אלף לשון אאלפך חכמה, זהו ההתחלה.