הבהרת הדברים [#9798]

ח' חשון התשפ"א

שאלה:

מודה שוב לכבוד הרב על ההתכתבות.

לפי תשובה של הרב היה נראה שרב לא הבין את דברי.
בשום מקום לא התכוונתי לומר שלא צריך לקיים רצון השם.
אלא להיפך ... לפעמים רצון השם שלא תדבק למדרגה הגבוהה. אלא תחיה חיי שליחות במדרגה התחתונה...
אינני מתכוון להפריע לכבוד הרב ולהוציא את כבודו משלוות נפשו.
לא אביע מעתה את דעותי.
כי לצערי,כבוד הרב לא מבין את כוונתי.
כי כל אחד מושפע מאוד בנפשו מחינוכו התורני ומקור הולדתו...
ולכן מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד.
אשאיר לעצמי זכות להשתמש במייל לשאול את כבוד הרב שאלות מידי פעם.
בהערכה גדולה
ובביטול אמיתי לאור תורתו.
ברכה והצלחה בכל.

תשובה:

ה' יזכך למצוא איש כלבבך המבין לרוחך ודעתך, שכל השפעתו נקייה משורשו ללא השפעת לבושים חיצוניים.