הסתכלות על תמונת צדיק [#9819]

ח' חשון התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב,
א-
בספר דע את נשמתך
מה לחשוב בשעת הסתכלות על תמונת צדיק?

בספר בלבבי משכן אבנה חלק ד'
מבואר שכל עבודה בנפש צריכין לעוררו במשך כל היום, איך אפשר להסתכל על תמונה כל היום, אני כל היום נמצא בין בנ"א (כולל) ואין שם חדר פרטי.

ב-
הדרכה לחזרה- האם לחזור על כל דבר 50 פעמים, והאם לחזור בפנים מילה במילה או באופן קצר- לעשות סיכום וכדומה?
ג-
מה נשים חייבות, האם חייבות בכל העבודות המבוארים בבלבבי משכן אבנה, ובדע את נשמתך וכדומה?
יישר כח

תשובה:

א. פעמים דבר מתורתו, או מהנהגתו, אולם בעיקר התקשרות פנימית.

הכוונה על עבודה פנימית. וכן ניתן למשל להדביק תמונתו בתוך הארנק ופעם ברבע שעה להסתכל בארנק.

ב. 40, סיכום וכדו'.

ג. בלבבי משכן אבנה חלק א'. וכן תיקון המידות, והוצאתם מן הכח לפועל.