נשמות ישראל [#9733]

ח' חשון התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,
אני רוצה להבין לעומק את מהות עם ישראל.

אני שומע וקורא בשיעורים ובספרים המון פעמים את מה שכתוב בזהר "קוב"ה ואורייתא וישראל חד" אני מבין שזהו דבר מאוד יסודי אך לא הבנתי אותו לגמרי אני מבין שזה דברים גבוהים ורחבים אבל אם הרב יוכל לבאר דבר זה, ראשית שאבין בהשכלה

בספר בלבבי חלק ב כתוב שלאומות העולם יכול להיות רק אמונה בשכל ולא בלב בחוש אלא רק לישראל כי הם חלק אלוק ממעל , אם הרב יכול לבאר כוונת חלק אלוק ממעל
ומה הם בעצם אומות העולם הרי בספר בראשית כתוב פסוק אחד ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה ,מאן דנפח מדילה נפח ובאדם היו כלולות גם נשמות הגויים אז מדוע הם לא חלק אלוק ממעל ומה הם בעצם כן?

תודה רבה

תשובה:

א. קוב"ה אינו מדובר על "הויתו", אלא על "גילויו". אורייתא וישראל, כל הויתם אינו אלא גילוי הויתו ית"ש. ולכך נקראים חד, חד עם הגילוי.

ב. כנ"ל, חלק מהגילוי.

באדם יש ראש, לב, רגליים, ועוד. ישראל – לי-ראש, אותם אותיות, כנודע. הם הראש, אוה"ע שייכים לגוף. ויפח באפיו, נפח בראש, ומשם מתפשט לשאר איברים.