איך הרב זכה לעליי’ באופן נפלא [#9908]

ט"ו חשון התשפ"א

שאלה:

ברשות מו"ר הרב שליט"א. ברצוני לשאול שאלה זו מהרב כבר לזמן רב רק לא שאלתי זה מחמת חשש עזות וחוסר גבולים בשאלה הזו, אמנם תורה היא וללמוד אני צריך, ואני מבקש ראש סליחה מהרב על העזות בשאלה הזו ואם יש פריצת גבולים בשאלה הזו.
איך הרב זכה לכ"כ בהירות בעבודת ה' ובהכרת הנפש ובפנימיות התורה ואיך הרב הצליח כ"כ בעבודת הנפש שהוא מלא ירידות ונפילות וחוסר בהירות לרוב בנ"א אפי' לבני עליי' מבקשי אמת? ואע"פ שהרב היה לו רביים ומלמדים, כנראה שהצלחת הרב היה בעיקר בעצמו ולא מפי רביים, דבר שהוא כמעט לא שייך לכל אדם, דהא כל אדם ובפרט בני עליי' זקוקים להדרכה מרבי ועם כל זאת יש להן הרבה בלבול וחוסר בהירות וכם נפילות כסדר. ואיך הרב לא נעשה מבולבל מכל הספרים שהרב למד, שכמעט כל אדם הלומד הרבה ספרים נעשה מבולבל מכמה מהלכים, ואפי' הספרים שהאדם לומד ברוב פעמים אינו זוכה להבין הבנה ברורה במה שהוא למד? ואיך הרב זכה לכ"כ עליי' וזיכוך במקום שרוב מבקשי אמת מגששים באפילה ונופלים כסדר לכל מיני עבירות ומידות רעות וטעויות גדולים בהשפקתם ובהנהגתם? והאם הרב עבר הרבה חושך והסתר בחייו כדי להגיע לכך? כמובן שאני לא רוצה לשאול על פרטים רק בדרך כללית אני שואל האם הרב עבר הרבה חוויות וקשיים בחיים (ואם אפשר להרב לפרט מה היה הקשיים אלו, כדי לחזק אותנו שם כל א' יכול לעלות ממנו באופן נפלא).
החפץ להדבק ולהתכלל יותר ויותר בנשמת הרב שליט"א ולהבין הסודות איך זוכים לזיכוך פנימי ולעליי' אמיתית, ובתודה רבה להרב בכל מכל כל,

תשובה:

הקשת לשאול! והלוואי ואזכה להנ"ל.

אולם מפני הכרת הטוב על עמלך למעלה מעשר שנים, אלפי שעות, בזיכוי הרבים, בכתיבה ובתרגום השיעורים, ועוד, אשיב מעט אף שזהו נגד טבעי.

השאלה: האם עברתי הרבה חוויות וקשיים בחיים?

התשובה: כן.

השאלה: האם אפשר לפרט בדרך כללות?

התשובה: עיקר הוקיש מטל ילדותי היה אי הסכמה לשקר, ומצד כך סבלתי מאז רבות קושי בנפש, וקושי בחיבור לבני אדם באופן שנגלה שקר. ובעומק, עצם הימצאותי בעולם השקר, "עלמא דשקרא", הוא יסורים גדולים.

בנוסף לכך, בגיל הבחרות, כשעמדתי על דעתי, סבלתי רבות מהכרה והרגשה שיש מחיצה של ברזל המפסקת ביני לאור הפנימי, אור הנשמה, ואור א"ס.

מלבד כך, סבל עצום של "חלל הפנוי" בנפש, "וגם הנפש לא תמלא". וזהו היסורים הגדולים ביותר שהנני מכיר.

מלבד כך, הרגשה דקה מולידה סבל רב, "יוסיף דעת יוסף מכאוב".

בשנות האברכות, זה למעלה מעשרים שנה, סבלתי מביזיונות לרוב, בעקבות מסירת השיעורים והוצאת הספרים, וזיכוי הרבים, וכל הנלווה לכך. ורבים הם.

מלבד כך, עיקר הסבל הוא מתוך הסתירה בכוחות הנפש, שנצרך לאזנם, וכתולדה מכך אף יסורי גוף.