סופר סת”ם [#9906]

ט"ו חשון התשפ"א

שאלה:

לכבוד מו”ר שליט”א
שואל אברך שמחמת מצוקת הפרנסה נאלץ להיות סופר סת”ם ולכתוב כ5 שעות ביום, והנה מבחינה הלכתית לכאו’ עדיף שלא להעסיק מחשבתו בדברים אחרים זולת הכתיבה. אולם מרגיש שזה בזבוז זמן ונפשו מתייבשת, ושואל האם בכל זאת מותר או מומלץ שישמע תוך כדי כתיבה שיעור תורה שאינו מצריך ריכוז יותר מדאי. ואם לא, מה בכל זאת אפשר להציע.

תשובה:

כדאי שילמד את מהותם הפנימית של האותיות, ועי”ז יתקשר לפנימיותם בשעת כתיבתו.

זאת ועוד, ילמד בעיון פרשיות אלו, לימוד עיון בכל חלקי התורה הנוגעים לכך, לפי ערכו. וכך יעסיק מחשבתו במה שכותב, אם מסוגל לכך.

אם אינו מסוגל להנ”ל, לפחות באופן חלקי, מומלץ שישמע שיעור תורה, כי זהו חיי נפשו.