עצות לבחירת לימודים ועיסוק [#9903]

ט"ו חשון התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א שלום וברכה,
אני מודה לך מעומק ליבי על התורה והחכמה שאתה מלמד אותנו מאחר שבדורנו הרבה בורחים מלהעמיק בנפשם ולהכיר את עצמם.
אין ספק שזה מוסיף מכאוב, אבל זו האמת.. המחשבה תדיר מעייפת, אבל זה עדיף מאשר להיות “רובוטים” וזה עוד יותר קשה, כי רובו המוחלט של הציבור לא עוסק בכך וההרגשה היא הרגשה של בדידות (שהיא גם מבורכת ומרחיקה את האדם מהעדר) , כי מה לי עניין בשיחה עם אותם אנשים, התמודדות יומיומית בעולם השקר מחלישה את הדעת וזה הרבה יותר קשה מלקיים הלכות, אך תודה לה’ שיש חבר אחד ואף יותר שכן מעמיקים בנושא וזה מחזק.
שאלתי היא באופן כללי בתקווה שאוכל לקבל את הכלים ולקבל החלטה- מה הן השאלות שאדם צריך לשאול את עצמו בבחירת מקצוע ועיסוק הן מהצד ההלכתי והן מצד תכונות הנפש שלו? מה הקווים המנחים כדי לבצע את הבחירה הנכונה ולא לבזבז זמן מיותר על לימודים שלאחר מכן העבודה בפועל לא תמצא חן ותכביד על הנפש?
העבודה לוקחת שעות רבות מהחיים וכיום אני מרגיש שהיא מכבה ומאפילה על חיי, אז כבר אני למד פחות או יותר מה לא.. צריך סייעתא דשמיא גדולה בזה שהדברים יתבררו ויתבהרו.

תודה מראש,
שנזכה להגיע לגאולה הפרטית והכללית במהרה בימינו אמן. אוהב ומעריך.

תשובה:

פן הלכתי: בדיקה שאין איסורים, כגון: ריבית, יחוד, ראיה אסורה, לפני עיוור, מסייע לדבר עבירה, גזל, שקר, חנופה, שותפות באיסור, כגון חילול שבת, חברה רעה, ועל ידי זה לשון הרע, רכילות, צניעות, ביטול תלמוד תורה בערכו, תפלה כראוי, מלאכה בחוה”מ, חיבור לרשת, החטאת הרבים.

וכן, איזה מידות מעוררות עבודה זו בנפש.

תכונות נפש: להכיר מה הם חלקיו החזקים והחלשים, וכן להכיר איזה כוחות נצרך עבור אותו מקצוע, ולבדוק התאמה בין הנ”ל, ולפי”ז לבחור למעשה בס”ד.