איך לנהוג פה באמריקה [#9989]

ט"ז חשון התשפ"א

שאלה

תשואות חן חן לו על תשובתו בענין הנגיף.

בכמה דברים יש חסר ברירות וחילוקי דעות איך לנהוג פה באמריקה (לכאורה כן בארץ ישראל). ומסתמא זה בא מחמת כח התערובת של הנגיף וכמו שביאר הרב. למעשה, מה עלי כיחיד לעשות. איך צריכים לנהוג? אם רואים דברים אצל אנ”ש שנראים לנו כלא טובים הן מצד חילול השם, או איבה, הן מצד היזק לאחינו בנ”י וכו’, האם למחות וללחום בדבר, או שהעבודה היא עבודה פנימית – לא להביט כלל על מה שנעשה אצל אחרים ורק לחזק עצמינו וללמוד ולהתפלל, ולעלות עמוק בנפש, ולקרב יותר לקב”ה?
ילמדינו רבינו.
החותם בצער וחוסר ברירות,

תשובה

לצערינו הדור מלא מאוד בבעיות חמורות מאוד. ובעיה זו היא אחת מהם, אולם לא העיקרית. וכיוון שאין בכוחינו לעסוק בכולם, עלינו לעסוק או כל אחד בחלקו הפרטי השייך לנשמתו, או בבעיה השורשית.

הבעיה השורשית – קירבה לחיי אומות העולם, ובפרט ע”י המדיה, שהיא נו”ן שערי טומאה, וכל הנלווים לכך. טומאה זו היא המסתירה את אורו של משיח, והפילה כבר עתה עשרות אלפים של נשמות לתהום, ודרדרה את כל שומרי המצוות כמעט ללא יוצא מן הכלל בכלל ממדרגתם הרוחנית, מי פחות ומי יותר.