מה היחס שלנו לפסיכולוגיה ותורת הנפש [#9931]

כ"ג חשון התשפ"א

שאלה:

שלום רב,

רציתי לשאול את כבוד הרב, מה היחס שלנו לפסיכולוגיה ותורת הנפש, מחד אלו תאוריות של גויים, אך מאידך אנו רואים שהם עוזרים הרבה, ויותר מכך אנו רואים שבאמת הרבה מלמדים בימינו עוברים הכשרה ואכן הם יודעים יותר כיצד לנהוג ולהתנהג במצבים מורכבים, אנו גם רואים שהציבור צמא ללימודים אלו ולהגדרות ותכנים הנ''ל, בודאי שיש בתורה הכל, אך למעשה רואים שמעטים ובודדים האנשים שיודעים כיצד עושים זאת ורוב המחנכים המוצלחים הם אלו שעברו הכשרות למיניהם.
האם עדיף לשלוח ילד לחיידר עם מלמדים פרימטבים או למקום שהמלמדים עברו הכשרה.
והיכן ניתן למצוא את דעת התורה בנושאים אלו?
נ.ב. אמרו לי שהרב דסלר והרב אביגדור מילר יעצו ללמוד לתלמידיהם ספרים של דל קרנג'י שהיה סופר גוי, נוצרי אדוק, האם הוא דבר מוסכם?

תשובה:

עוזרת לחלק החיצוני בנפש ואינה נוגעת בנפש היהודי שבו.

עדיף לשלוח למקום של אוהבי ה' ואוהבי אדם עם חכמת חיים ככל הדורות.

לא.