איך איך איך [#10022]

כ"ט חשון התשפ"א

שאלה:

שבוע טוב ומבורך

איך מישם אמונה רוחני בחיי היומיום?
איך מעביר מה  מהשכל ללב?
איך מרגיש יראת שמים אמיתי בקריאת שמע בתפילה ובכלל?
תודה.

תשובה:

נא לעסוק באופן פנימי בספר בלבבי משכן אבנה חלק א'.