דבקות בהשי”ת [#9979]

כ"ט חשון התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט''א ברצוני לשאול: א)  דבקות בהשי''ת- ככל שאדם מתעלה יותר ויותר מרגיש הוא עד כמה הוא רחוק מהשי''ת, וכן מובא בשם הבעש''ט הקדוש .אם כך היאך ירגיש אדם דבקות שעניינה קרבת ה'. ב) מה ההבדל בין עצבות ללב נשבר,בפרט גבי יסוד העפר . ג) איך אדם יידע את יחודותו  באופן שלא יפרוש מן הציבור,ויראה שונה מהם,באופן שלא ירגיש סתרה בינו לבין עצמו שצד אחד הוא שונה מזולתו ומצד שני הוא כמוהו.לדוג' בלימוד הכולל,היאך ימצא את יחודותו .יישר כח לרב שליט''א ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה .

תשובה:

א. מרגיש קרוב ורחוק, ברצוא ושוב. כדוגמת אור ישר ואור חוזר, שאותה מדרגה ממש באור ישר לדוגמא קרובה, ובאור חוזר בדיוק באותה שיעור רחוקה. כן הוא בנפש ברצוא ושוב. ב. עצבות, העדר חיות, כבדות של יסוד העפר. לב נשבר, מרירות, לב חי של כאב, והחי יתן אל ליבו, שפלות שבעפר המולידה כאב, מתוך חיבור של רוח ועפר. ג. ימצא את צורת הלימוד בפרטות השייכת לחלקו מתוך אותה מסגרת שלומד.