רב שך [#10013]

כ"ט חשון התשפ"א

שאלה:

לכָּבוֹד הרב,
יש סיפור ידוע בו התלמיד שאל את הרב שלמה זלמן, מי הם 36 הצדיקים הנסתרים בדור זה. הרב שלמה זלמן ענה כי רב שך הוא אחד מהם.
השאלה שלי היא, האם יש לקחת מילוליות מילים של רב שלמה זלמן, שרב שך היה בעצם אחד מבין 36, או שהוא רק צחצח את התלמיד ואמר ש”רב שך “גדול ממה שאנחנו חושבים שהוא.
תודה מראש להרב

תשובה:

נודע בדברי רבותינו שיש עלמא דאתגליא ועלמא דאתכסיא. אתגליא – רחל, ולכך היא עיקרו של בית. ואתכסיא – לאה. לאה גימט’ ל”ו, ושם שורש נשמתם של “הנסתרים”, שורש של אתכסיא.

ובהתפשטות יש גם ל”ו נסתרים בתוך האתגליא, כי פעמים עטרת היסוד (נקראת לאה, ואכמ”ל). ומצד כך הם צדיקים “נוטרי ברית”.

וידוע ששאלו את הרב שך עצה למקרה לילה, ואמר שאינו יודע מבעיה זו כי אף פעם לא ארע לו כן. וזהו נסתר באתגליא. כי חי בקדושת היסוד. ושורשו שמירתו מפני שהיה דבוק תדיר במחשבתו בדברי תורה, ולכך לא נמשך מן המח טיפה דקלקול. ולכך אמר עליו הקהלות יעקב שהמושכל “ראשון” שלו הוא רוח הקודש. וכמובן לפי שורשו, ודו”ק. כי יתכן רוה”ק הפוך לגמרי זה מזה, ודו”ק.