תפלה ולימוד בציבור [#10045]

כ"ט חשון התשפ"א

שאלה:

לאור מה שהרב שליט"א,

אמר שכעת העבודה העיקרית היא עבודה של יחיד
א. האם עדיף להתפלל כעת ביחידות בבית או לא?
ב. האם עדיף ללמוד לבד בבית או בחבורה ע"פ ההנחיות?
ג. האם צריך להמשיך בזיכוי הרבים ובמסירת שיעורים או שכיון שדבר בעיר "לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך בעדך וגו'"?

תשובה:

א. מידי פעם לייחד עצמו בתפלה פני בוראו בהשתפכות הנפש.

ב. תלוי כל אחד לפי כוחות נפשו.

ג. לזכות הרבים ב"אמת צרופה".