מהות המציאות [#10093]

ה' כסלו התשפ"א

שאלה:

לאחר ביקור אצל הרופא, שהתארך מעבר למצופה - מצאתי את עצמי מהרהר בהוויה, וכפי שהרב ייעץ במספר הזדמנויות (בלבבי משכן אבנה ח"ב, דע את ביטחונך ועוד), ביקשתי לראות את האלוקות במציאות שלנגד עיני, על מנת לגדול באמונה וביטחון. לאחר מחשבות, עלה בלבי ספק: האם המציאות שנגלית לנגד עיננו היא השם ממש, או שמא שליחה של השם, מעין ידא אריכתא? אסביר - אם ביקרתי היום אצל הרופא, איך אני אמור לחוות את המציאות? אופן אחד: אין באמת רופא, ואין באמת מכשור רפואי - יש הקב"ה, שמתלבש בתוך רופא ובתוך המכשור רפואי. אופן שני: הרופא הוא רופא והמכשור הרפואי הוא מכשור רפואי, ואין בהם מן האלוקות. אלא - שהם כלים בידיו של הקב"ה להביא לידי ביטוי את רצונו ית'. כך או כך - הם בטלים לו באופן גמור, אך השאלה היא על מהותם. אם הדברים נתונים במחלוקת, אשמח ללמוד בעיקר את משנת הרמח"ל בנושא (אני מציין זאת מפני שבשיחה שקיימתי עם ת"ח בעבר, נראה היה שהדבר אכן שנוי במחלוקת, אך ילמדנו רבנו). תודה רבה.

תשובה:

זהו מחלוקת מלשון חלוקה, חלוקת מדרגות. במדרגת עולם האצילות, אצל הבורא. היחס כפי הצד הראשון. במדרגת עולמות בריאה, יצירה, עשיה, היחס כפי הצד השני. תורת רמח"ל נוטה לצד השני באופן ברור. תורת היחוד שהוא ית"ש פועל הכל, והנבראים כלים בידי הפועל.