תיפול רפואי [#10005]

ה' כסלו התשפ"א

שאלה:

 האם סרטן הוא תוצאה של חיים שלמים של רודף חיוניות מהעולם ואי מימוש חיוניות מגיע רק מההשם? אם כן ואדם עושה תשובה איזה תיקון יש צורך לתקן את הנזק הרוחני שנגרם?

תשובה:

כבר אמרו רבותינו ששורש מחלה זו מפני ביזוי תלמידי חכמים, שעל פגם זה אמרו רבותינו המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו.

ושורש התיקון: בחיצוניות, להרבות בכבוד תלמידי חכמים.

בפנימיות, במקום אֵין נהפך לאַין, היינו שהאַין הוא תיקונו, כמ”ש הבעש”ט על מאמר חז”ל אין מזל לישראל, אל תקרי אֵין אלא אַין.

והיינו שמשפיל עצמו, היפך מה שביזה ת”ח. ואזי מתחדש לו חיות “מאין תמצא”, חיות חדשה.