חיי זוגיות הורסים את חיי [#10169]

ו' כסלו התשפ"א

שאלה:

בס”ד
לכ’ מורנו הרב:
1.אני היום נשוי כ… שנים ועדיין ללא חיי אישות תקינים (בשל בעיה בריאותית אצל אשתי) ב”ה יש לי … ילדים בניסי ניסים אבל חיי אישות אין! הדבר גורם לי לרעות בשדות זרים ולעשות עבירות חמורות ומצד שני אני רב בית כנסת ואני יודע הרבה תורה ואני גם אוהב את אשתי כי היא בסך הכל אשה טובה אבל כל חיי התקלקלו בגלל ההטומאה הקשה נהיתי כעסן מרדן שונא להתפלל ללמוד ולא מסוגל לעשות כלום בבית ואין לי רצון לעשות כלום בין בגשמי בין ברוחני.
השאלה היא: מה עלי לעשות עכשיו להתגרש? להמשיך לחיות איתה ולתקן את עצמי ? האם אני רשע? מה ה’ רוצה ממני?

תשובה:

הקב”ה שם אותך ב”ניסיון”. בצורה זו אי אפשר להמשיך כל ימי חייך, ולו רגע אחד, ולהיקרא רשע.

יש כאן ב’ צדדים, והדבר תלוי “בבחירה שלך”.

צד אחד: הקב”ה שם אותך בחיים כאלו, על מנת שתעבוד להיות “בן עליה” פרוש מהחומר, ע”י זיכוך של דבקות המחשבה בו ית”ש ובתורתו, ופרישות רבה מהחומר. דרך שלא היית בוחר בה כנראה כלל לולי ניסיון זה.

זהו אות מן השמים שדורשים ממך דרך של יחידי סגולה, דרך של פרישות וקדושה מרובה, דרך של זיכוך החומר שרק יחידים ממש נוהגים בה, ועל ידי זה לנסוק לחיי אמת עליונים. וזה מה שה’ שואל מעמך, וזהו תיקון לגלגול קודם.

צד שני: לברוח מן הניסיון הזה ולהתגרש, ולנסות לבנות חיים חדשים, שבהם לא יהיה קל נפשית, וכפי הנראה גם מעשית.

הבחירה בידך!