עבודה שיש בה חסד או לימוד תורה [#10165]

ו' כסלו התשפ"א

שאלה:

שלום לרב,

אני אברך לומד בכולל לפעמים ברצינות לפעמים פחות בנפש אני קשור לעבודת ה’ אני מרגיש שאני צריך גם לעבוד בעבודה תורנית. בפרט בגלל הפרנסה כי נפלתי בחובות גדולים .
יש לי גישה מאוד טובה בחינוך אך זה צעד קשה לי לעשות מאידך אני יכול לנסות עבודה בתחום הדיינות וכן טוען רבני שאני עדיין בתחום הלימודי.
מה לעשות?

תשובה:

סדר העדיפויות:

חינוך

דיינות

טוען רבני

בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. אם תתעקש להצליח בחינוך תצליח בס”ד.