קווים באמונה [#10118]

ו' כסלו התשפ"א

שאלה:

בס"ד
שלום רב.
ראינו בספר בלבבי [חלק א'] שהרב מביא שיטה
של בורא ונברא ושאר השלבים עם התבודדות , ומזכירים
עד שהוא בעזרת השם יתברך קונה את זה בחינת בלבבי משכן אבנה.

א.האם השיטה הזאת מתאימה לכל נפש ? בפרט בעל מחשבה?
ב.האם יש עוד שיטות שהרב יוכל להעריך בהם בתשובה פה.

תשובה:

א. לא. בעל מחשבה שנוטה להרכבה ורחוק מן הפשיטות אינו קרוב נפשית לכך.

ב. זהו בבחינת למדני כל התורה כולה על רגל אחת.

אולם נזכיר דרך אחת שורשית העוסקת להביא בגילוי אלוקות בנפש, הפוכה בדיוק מהנ"ל, פשיטות. והוא שיטת חב"ד, השייכת בפרטות לבעל מחשבה, שכולה בנויה על התבוננות, עד ההתבוננות העליונה במופלא, למעלה מממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, הוית עצמות פנימיות המאור.