רגשות [#10106]

ו' כסלו התשפ"א

שאלה:

א) הרב שליט”א כתב בסוף הספר ‘דע את הרגשותיך’ שישנם רגשות מכח המדמה. שאלתי כיצד יידע אדם מהו רגש מכח המדמה, כמה אחוזים של דימיון  ושל אמת יש באותה הרגשה.

ב) אני אדם מאוד רגיש וביד עם זאת יש לי נטייה גדולה לעצבות, וכשאני רואה חסרון בעצמי או בזולתי שבדרך כלל מדובר בבני ביתי הדבר גורם לי לרגש קיצוני של צימצום, עצבות וכדו’, אני מנסה להגביל את הרגש ע”י השכל (‘דעת לב’) אבל זה קשה כי מטבעי הרגש כאמור יותר חזק ויותר מציאותי מדבר שכלי. כיצד עליי לאזן בכל זאת ולהתמודד עם קשיים רגשיים  שהם בעיקר מחוסר חיבור פנימי  לזולתי,חוסר סיפוק מעצמי. תודה רבה לרב שליט”א.

תשובה:

א. זהו שאלה שורשית ויסודית. והתשובה אינה מחודדת עד סופה.

כשיכיר וירגיש את הדבר עמוק בתוכו, עדין, שקט, ופשוט, זהו החלק שאינו מדמה.

ב. צריך “להסתכל” על החיים במבט שאין דבר שלם, אלא שבכל דבר נצרך מבט מהו החלק המלא ומהו החלק החסר. שינוי מבט זה יוצר הסכמה למציאות של “חסרונות”.