מה כונה של הרב בפנימיות [#10253]

ח' כסלו התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט''א

זכיתי בסיעתא דשמאי להתמכות בתחום מסויים בהלכה וגם להורות בו הלכה למעשה .

כידוע בספרים הקדושים שיש נשמות של צד שמאל שעולות יותר לדין לחומרי לסדר ושיגרה ויש נשמות של צד ימין העולות לחסד לקחתי להרשות לאורך.
לאחר שבדקתי את עצמי מצאתי אומנם נקודות של צד שמאל אבל הנטיה החזקה שלי ודאי לצד ימין כגון לימוד פנימיות למסיבות התבודדות לחיפוש אורות וטענוג רוחני.
השאלה לגבי פסיקה הלכתית הרי ודאי שמי שנוטא לשמאל מחמיר יותר ומי שנוטע לימין יקל יותר האם זה מהווה בעיה?  האם צריך להיות מודע לכך ולנסות כל הזמן להגיע לקו האמצע?
הרי מצאנו בדור רבנים גדולים שהיו מאוד מכילים כגון הרב פישר זצ"ל והרבה עובדיה ובודאי שזה היה בה משורש נשמתם .כמובן שאני לא מתכוון להמציא פסקים אלא להשתמש יותר בפוסקים המיקילים. אבל יש גם שאלות הקשורות לשיקול הדעת שבודאי הנטיה הנפשית משפיעה לצד מסוים איך להתייחס לזה ,?
ועוד שאלה ברשות הרב שליט''א?
לפני 8 שנים לאחר פטירת אבי ז"ל הרגשתי חלל רוחני ( למרות שאני אברך ג סדרים )
ואז התקרבתי להגדלה אני מתקדמת ללימוד הספרים ולא להנגהות החיצונית .
שנה לאחר מכן גיליתי ספרי חב"ד  ועד היום אני שקוע בהם. כול אחת מין החסידויות האלו,טוענת שלא צריך לראות בשדות אחרים אלא די במה שהם מספקים ברסלב מצד השתפכות הלב וחבד מצד היתבוננות ב'ה.
לדעתי מי שנולד במגזר החסידי עליו להמשיך במסורת הנהוגה שם ולא לראות בשדות אחרים כי כנראה שזה שורש נשמתם אבל בחור ספרדי שגדל בישיבות ליטיאיות ואחר כך מגלה את אור החסידות לשלב את שניהם.
לכאורה בספרי הרב שליט''א מוצאים את השילוב הזה התבוננות מחד לדיבור מאידך. האם זה כונתו של הרב שליט''א לשלב ברסלב וחבד הוא שיש ספרים אחרים שמשלבים  את שתי הדרכים האלה ואינני מודע להם הוא שזה דרך יחודית  בלבביות משכן אבנה שלא קשורה לברסלב וחבד?

תשובה:

א. קו אמצע הנוטה לימין, זה חלקך.

דרך אגב, אצל הרב עובדיה זה לא נטיה לימין כפשוטו, אלא מצד כח "דהיתרא עדיפא", כח, דייקא. גבורה של היתר, כי להתיר נצרך כח יותר מאשר לאסור.

ב. הכוונה לשלב הכל, וזה אור אחרית הימים, בחינת שבט דן שמאסף לכל המחנות. ויתר על כן לגלות את אור העצם, שזה בחינת יהודה. ולשלבם יחד, שזהו בחינת משכן שנעשה ע"י שבט יהודה ודן.