טיפול אצל מטפל-ת שאינם שומרים תורה ומצוות [#10427]

ט"ז כסלו התשפ"א

שאלה:

האם בשעת הדחק אפשר ללכת לטיפול אצל מטפל-ת שאינם שומרים תורה ומצוות?

תשובה:

נעמוד ראשית על נקודות החשש בדבר.

א. השקפת עולם שונה, ואי אפשר שלא הימלט שיכנס לתוך הטיפול.

ויתר על כן, פעמים אף העצות הם נגד גדרי ההלכה.

זאת מלבד שיטת הטיפול הצריכה בדיקה.

ב. כיוון שחיים בעולם שונה, פעמים מכניסים “מושגים” מהעולם החיצון, ולאט לאט המטופל נפתח לכך תודעית ורגשית.

ג. חיבור של מטפל ומטופל כאשר נעשה נכון, יוצר קשר נפשי רגשי פנימי ביניהם. והתקשרות ברמה זו לאדם שאינו שומר תורה ומצוות איננה ראויה.

ד. פעמים לאט לאט מתחילים “להעריך” את המטפל-ת, ולאט לאט נראה שאפשר להיות “נפש מתוקנת” שמחפשת לעשות את הטוב, ועושה טוב. ומי שאינו חזק דיו בהכרתו או בתת הכרתו, מתחיל לחוש שיש גם אנשים טובים, וחיים טובים, בלא תורה ומצוות.

ולצערי, הנני מכיר מקרוב מקרים כאלו, שאחר כך המטופל עזב את הדת!

ולכך, כהוראה כללית, התשובה שלילית לחלוטין!

באופן שאין אפשרות אחרת, כהוראת שעה, נצרך לבחון בכל עת את הנ”ל בכללות, ובכל טיפול וטיפול, ובמקביל לחזק את אור הרוחניות בקרבו, בבחינת ‘תוכו אכל, קליפתו זרק’.