היחוד והאמונה [#10321]

ט"ז כסלו התשפ"א

שאלה:

שלום הרב קודם רציתי לומר לרב שאני מלא הערכה והכרת טובה לכבוד הרב.
עכשיו אני שואל בתניא שער היחוד והאמונה פרקים ד-ו.
מבואר שהציצמצום כדי שהנבראים לא ירגישו ביטול במקור ובעצם לא מה שנתפס שזה מניעת האור והיינו תפקיד שלילי [כמו נרתיק של השמש] אלא תפקידו הוא חיובי.
אח"כ מבואר בדבריו שהצימצום הם הכלים והם האותיות.
רציתי לשאול
1.אם הרב יכול להגדיר לי מה תפקידו של הכלי ביחס לאור? [או שהרב ישלח אותי לספריו אם הרב דיבר מזה]
2. איך יתכן שהכלים הם האותיות הרי בתחילת שער האיחוד והאמונה כתב בעל התניא בי' מאמרות נברא העולם והם האותיות א"כ האותיות הם הויה ולא צימצום שהוא משם אלוקים?
תודה רבה ושהרב יתברך מן השמים בכל הברכות שבתורה

תשובה:

א. ישנם בחינות רבות בכלי. ונתבארו בקצרה בשיעור בלבבי פדיה – עבודת ה', ערך א-ך, ר"ת אור –כלי.

ב. ביחס לנבראים, הויה – אור, אלקים – צמצום.

ביחס לא"ס – הויה הוא צמצום, כי נצטמצם האור לכלי, לאותיות.