היינו אך. [#10252]

ט"ז כסלו התשפ"א

שאלה:

רב כתב בסוף דבריו:
למעלה מנזיר – מלך, מלכות של עולם עליון שנעשה כתר של עולם תחתון, וזהו הארת משיח, ויתנו לך “כתר מלוכה”.

לטעמי דברי הרב מכוונים היטב עם דברי .

ידוע מאוד שמושג מלכות בא על ידי “המלכה” שמושחים את המלך מלעילא לתתא.. וזהו צד שנעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל מצידינו אין דרך להגיע לזה אלא על ידי נדר נזירות שמכניס את הנזיר לתוך מערכת הכתר בכללותה ושם מיניה וביה יש מדרגות על גבי מדרגות של עבודה הפנימית של התבודדות של מסירות נפש וכו’ עד שמגיעים למציאות

“הציץ עליו בעל הבירה” של “המלכה” של רדל”א אבל זה יתכן אך ורק, אם הוא כבר נמצא בתוך מערכת הכתר…

דרך היחידה “ליצור מגע” כביכול בין פנימיים למקיפים זה על ידי נדר נזיר בסוד קדושת השערות…

אי בעית אימא סברא אי בעית אימא קרא…

וזה סוד חיבור המתוקן בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד.. שמתגלה לעתיד לבוא.

כל השאר אינו מוכח ואינו מוכרח לא בקרא ולא בסברא…

(למרות שיתכן שזה נשמע יפה כל העבודה שרב מציע באה רק בתוך מערכת הכתר ושם יש לה משמעות האמיתית והעמוקה וכניסה למערכת זו רק על ידי נדר נזיר)

בכבוד רב.

תשובה:

בסוד אריך – יש – סדר עליה – משיח בן יוסף

בסוד עתיק – יש – דילוג – משיח בן דוד