כעס של ילד בן חמש [#10361]

כ' כסלו התשפ"א

שאלה:

בני בן חמש שנים יש לו תכונה של כעס באופן נבהל. כשהוא בכעס, לפעמים הוא מכה אותי בלי הרף, הוא אומר שהוא רוצה להרוג אותי, וגם הוא מפרט איך בדיוק הוא רוצה להרוג אותי, וכשהוא כועס כשאני לא עושה מה שהוא בדיוק רוצה, הוא מיד בורח אל חדרו וסוגר את הדלת והוא יכול להיות שמה להרבה זמן, או הוא שוכב על הקרקע ובוכה שם הרבה ואז הוא מסוגל להזיק הילדים אחרים באופן אכזרי אפי’ אם לא עושים משהו כנגדו. הוא מתכעס הרבה, באיכות ובכמות, וכעסו הוא ממש נבהל. אינו נראה לנו כדבר נורמלי בכלל. היה פעמים שהוא לוקח סכין מהמטבח והוא ברח אחר אחותו לבהל אותה ואמר לה שהוא רוצה להרוג אותה. יש לו דמיון חזק והוא גם ממשמש דמינותיו אל הפועל. (איני יודע מאיפה יש לו הרבה דמיון כ”כ ולמה הוא מדבר כ”כ על הריגה, הלא הוא ילד טהור שאינו רואה שום סרטים ואינו קורא סיפורי גויים, הוא מחונך לגמרי על טהרת הקודש. האם יש עצות מהרב כיצד אנו יכולים להתמודד איתו.
תודה רבה להרב

תשובה:

שמאל דוחה וימין מקרבת.

כאשר הוא בכעס ומנסה ח”ו להכותך, יש לאחוז בו בחזקה בתחילה ולא לתת לעשות זאת. וכן באופנים דומים לכך של כעס על אחותו וכדומה.

ואחר כך, אחר שנרגע ונעצר מעט, יש לחבקו מתוך אהבה עמוקה.

אהבה עמוקה זו תבקע בס”ד אל תוך נקודת פנימיות לבבו ותשקיטו.