קבורה [#10356]

כ' כסלו התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליטא

האם מותר לקבור בקומות בבתי קברות כמו שקורה היום ?

תשובה:

כבר כתב בקובץ תשובות לגרי"ש אלישיב (ח"ב, סימן מ"ד) שאין לעשות כן.

ועיין בשו"ת בית יצחק (יו"ד, ח"ב, סימן קס) שתחילה התיר, ואח"כ חזר בו, עיי"ש בתשובה הבאה. וק"ו לעת עתה כמו שאמרו חברי הבד"ץ העדה החרדית, שראו שיוצא דמם של המתים רח"ל לחוץ. ויש להרחיב ואכמ"ל. כי יש בכך כמה חלקים בנידון, קבורה על גבי קבורה, האם נחשב קבורה בקרקע, נצרך מקום שפל, חשש שמא יתגלה, ועוד.