חנוכה [#10576]

ד' טבת התשפ"א

שאלה:

שלום לרב אדם שאין לו מזוזה איפה יניח את החנוכיה על פי הסוד הבנתי על פי הפשט שיניח במקום שהיה אמור להיות מזוזה ? תודה רבה

תשובה:

עיקר מקומו של נר סתמא, הוא בשמאל, כמ"ש (תיקונים, תיקון כא, נה, ע"ב) איהו נר לגביה מסטרא דשמאלא. אולם במדרגת מנורה, בימין, מנורה בדרום.

ויתר על כן, חנוכה ופורים, כנגד נו"ה, ויש סתירה בדברי האריז"ל, האם חנוכה לנצח ופורים להוד, או להיפך, ולפ"ז תלוי מקום ההדלקה, אם בנצח – בימין, ואם בהוד – בשמאל.

ועיין יונת אלם (פרק ע').