מהות הרגש חוזק ושליטה [#10470]

ד' טבת התשפ"א

שאלה:

בס”ד

ביטלתי את האינטרנט ואי-מייל לגמרי, ויש לי צד שלישי שבודק האי-מייל שלי פעם אחת בשבוע, כדי שאני יכול לטפל עם כל עסקים וצרכים שיש לי. יש לי קשיא על איזה מחשבה שיצא לי מזה, והוא, בעבר, כשהיה לי מכשיר חכם, אני היה מרגיש שיש לי “חוזק” ושאני “שולט” על כל העולם, במגע של אצבועתי. חישבתי אז שאני שולט, ושהיה ביכולתי להגיע לכל דבר שאני היה רוצה בו. אבל באמת הייתי בהתמכרות ומשועבד.
א) שאלתי היא: האם הרב מסכים שהתענוג בהרגש של “חוזק” הוא אותו דבר של התענוג בההרגש של “שליטה”? (כלומר, ככל שאנחנו מחפשים חוזק ושליטה, כמו כן אנחנו נעשים משועבדים אל הכח בשורש של אישיותינו שמחפש איך להשתמש בכוחותינו לדברים שליליים (שהוא תוצאה של אכילה והנאה מדברים אסורים) עד כדי כך שאנחנו לא רואים שהקב”ה הוא עושה הכל ושהוא אוהב אותנו ושאין בלתו.)
ב) ואם הנ”ל הוא נכון, נמצא שהרבה בנ”א תופסים שאם יש להם חוזק ושליטה בידיהם, “אמונה” בעצמם, זה באמת מורה על שהם אוהבים רק את עצמם. כלומר שההרגש של חוזק והשליטה שיש לבנ”א ע”י השתמשות במכשיר חכם מודד הערך-עצמי של האדם.
ג) ואם כן, האם הנסיון האמיתי שלנו (שהוא כמה אנו קרובים באמת להקב”ה) חלה ברגע שלאחר מיתה, באותו החושך שהאדם בונה לעצמו את האמת שהקב”ה הוא באמת נעלם בתוך החושך ועל כן יש לנו לדבוק עצמנו רק בו ית’ ובגדלותו ית’?
ד) והאם הרגש הזה של חוזק ושליטה בתוך החושך הוא המקום שיש לנו את ההשתדלות לבטל עצמנו, כדי לבנות הדביקות לה’ כאן, ולנצח נצחים, לאחר שאנחנו נפטרים ע”י מיתה?
ה) והאם זהו אותו המקום שמשיח ירים אותנו, בעלמא דאתי?

תשובה:

א. נכון מאוד. שורשו חטא עץ הדעת.

ב. נכון מאוד. בדקות יש ערך עצמי, ויש אהבה עצמית.

ג. נכון מאוד. זהו תהליך של כל החיים, וסופו בעוה”ז ביום המוות.

ד. נכון מאוד.

ה. הארת משיח מרימה יותר, למקום שאין עוד מלבדו כפשוטו, שאין במציאות זולת מציאות ה’, ואיך באמת כל הנבראים אינם אלא גילוי של מציאות ה’.