איך לפרסם דברי הרב לכלל ישראל בלא השתמשות במדיה? [#10407]

ה' טבת התשפ"א

שאלה:

בס”ד

גברת ש. קליינמאן לומדת את ספרי הרב והיא שומעת להשיעורים שאני נותן בכל מוצש”ק בסי”ד על תוכן דברי הרב על עניני קורונה, גאולה, ועבודתינו לנתק את עצמנו ממדיה. לאור דברי הרב שאם א’ אינו מנתק את הקשר שלו עם אינטרנט ח”ו קודם הגאולה הוא לא יזכה ח”ו להגאולה, הגברת הנ”ל מאד דואגת מה יהי’ עם כל אחינו בנ”י שרובם מהם אינם יודעים ואינם מודעים לחומר הענין שבדבר, ואפי’ הרבנים אינם מודעים להמציאות הזה, וא”כ היא חשה חובה עליה לפרסם את דברי הרב בעניני קורונה והשייכות עם מדיה ועל עבודתנו להכין עצמנו להגאולה.

(א) בתחילה היא חשבה שיש לה את האפשרות לפרסם את דברי הרב על עניני קורונה ומדיה וגאולה האחרונה, לפרסם זאת בעלון “המודיע” שנמצא בהרבה בתי ישראל, האם הרב נותן רשות להדפיס את דבריו בתוך ההמודיע (אם הם מעוניין בזה)?

(ב) ואם הנ”ל לא אפשר, האם הרב יודע איזה דרך כשירה וראויה איך אנחנו יכולים לפרסם את דברי הרב (בפרט על הנושא הכנה לגאולה ע”י ניתוק ממדיה) לכל תפוצות ישראל באופן כשר שאינו ע”י שום מדיה וכדו’, כדי להציל את כל אחינו בנ”י ולהציל נפשם ולזכותם לחיי נצח?

בתודה רבה להרב

תשובה:

א. כפי הנראה לא יסכימו בין כך ובין כך.

ב. לא.