בשורת מזל טוב [#10593]

ה' טבת התשפ"א

שאלה:

לכבוד מורי ורבי שליט"א,

רציתי לבשר למו"ר שבס"ד נתארסתי לבת ת"ח, ואי"ה אנו מתכוננים לחזור לא"י אחרי פסח.

תלמידיך,

תשובה:

מזל טוב! מזל טוב!

יהי רצון שהזיווג יעלה יפה, וישכון בינכם אהבה אחוה שלום ורעות כל הימים, ויהא ביתכם בית לשכינה הק'.