גירושין [#10386]

ה' טבת התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב
בספר פלא יועץ חלק א’ ערך “אהבת איש ואישה” כתוב אפילו אם הבעל רשע גמור וגם מכה את אשתו שלא תעזוב אותו וגם לא לגנותו מול המשפחה שלה ולקבל שזה מהשם וזה התיקון שלה וכן להפך שהאישה היא הלא בסדר וכן ציין למקור בגמרא מ”ק כ”ה והרי כתוב בשולחן ערוך שהמקדיחה תבשילו יגרשנה .
א. האם זה נכון להישאר ולא להתגרש שהרי מייסורים לא בורחים אלא ייסורים רק מחליפים?
ב. האם זה נכון שההלכות שנכתבו בשולחן ערוך בכל מה שקשור לבין אדם לזולתו בדיני ממונות, גירושין וכו’ נכתבו למי שחסר באמונה בהקב”ה שהרי כל מה שעובר על האדם זה ממנו יתברך וכתוב בגמרא רצה להוציא שקל והוציא חצי שקל גם זה ייסורים וכל שכן ייסורים יותר קשים?

תשובה:

א. תלוי במדרגתו, אם יש לו אמונה שלמה.

ב. יסוד כל הבריאה הוא חסרון באמונה, חלל הפנוי. וכל הדינים נאמרו בתוך החלל הפנוי.