כלי שמעל האור – חנוכה [#10405]

ה' טבת התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,
ראיתי שהרב מסביר בבלבביפדיה של אך חנוכה איך הדרגה העליונה ביותר בכלי היא שהכלי הוא מעל האור בבחינת כופה עליו את הכלי.

1. לפי הבנתי מדובר על כך שהכלי מגלה שכל האורות שורשם אחד נכון?
2. למה הרב אומר שזה כלי הרי האור הוא פשוט והכלי יוצר ציור כמו משל הפרדס של אור שנצבע בגווני הזכוכית, זאת אומרת שלפי הבנתי הכלים מגלים את השורש שהוא האור הפשוט ולא שהכלי פה הוא מעל האור אלא האור מעל הכלי והכלי הוא זה שיוצר את הגוון, למה הרב הסביר את זה הפוך? ומה ההבדל אם זה מגיע מהאור הפשוט או מהכלי?
3. מה ההבדל במדרגה בין חנוכה שמחבר את השולחן והמנורה יחד, חיבור הכלים, מדרגת אין, לבין פורים שהוא כופה עליו את הכלי?

בכללי אשמח אם הרב יוכל לבאר טיפה יותר את הנקודה הזאת כי בשיעור הרב פחות נכנס לזה, רק הזכיר מעט את העניין כפי שבא לידי ביטוי בפורים

תודה רבה

תשובה:

א. כן. מדרגה זו נגלית בפרט בעולם העקודים, ששם יש עשר אורות בכלי אחד.

ב. אור פשוט – אין בו ריבוי כלל. כלים – לשון כלות, סוף. וזהו שורש הגבול שבאורות. ובשורש מצד שאור הפשוט הוא שורש לגבול, לא שכולל את הגבול, אלא הוא שורש לו. לכך אור פשוט נקרא בערך זה כלי לאורות, לריבוי האורות, כי הוא כולל בקרבו שורש לכל האורות. וכאן נתהפך הדבר, שאור פשוט הופך לכלי בערכין, ועשר אורות, הם בחינת גבול שבאור, כלים, נקראים אורות. מדרגה זו בשורשה נמצאת באור א"ס, שבו גנוזים וכמוסים י' ספירות בנעלמות. והארה מתפשטת לעולם העקודים ששם עשר אורות בכלי אחד.

ג. חיבור הענפים ע"י גילוי הארה מן האין, הוא חיבור מנורה ושולחן. לעומת כך, כופה עליו את הכלי, הוא חיבור בשורש עצמו, כללות ההפכים בשורשם.