ניסיונות [#10389]

ה' טבת התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב
לפני שאדם מקבל שפע מעמידים אותו בניסיון
אם ניסו בן אדם והוא בלם את עצמו באותו הניסיון אבל בליבו הוא מרגיש עוד צמצום דהינו הוא לא קיבל בלב שלם שזה מהקב"ה
א. האם נחשב לו שהוא עמד באותו הניסיון או באחוז מסוים ממנו והוא יקבל את השפע שלו במלואו או לפי האחוזים שהוא עמד בהם?
ב. האם בכל ניסיון יש בעצם שתי ניסיונות: אחד - איך אדם יגיב בשעת הניסיון ושנים - האם הוא מקבל שזה מהקב"ה?
ג. האם יש משהו מעבר למה ששאלתי שהרב יכול לכתוב לי בהקשר לזה?

תשובה:

א. חלקי.

ב. כן. אפשר לחלק ליותר.

ג. קשה לי להאריך.