תיקונים [#10390]

ה' טבת התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב
למדנו שכאשר אדם פוגם במחשבה שלו הוא יקבל ייסורים מילדיו לדוגמא לא יקשיבו לו וכו’,
כאשר אדם פוגם בדיבור שלו הוא יקבל את הייסורים מאישתו.
כאשר האדם התחיל לתקן אבל הוא לא תיקן ב- 100% כפי שציפו ממנו בשמים נגיד הוא תיקן 35%.
א. האם וכאשר הוא פגם במחשבה ורמזו לו את זה דרך ילדיו והוא תיקן 35% ממה שציפו ממנו האם ילדיו יתחילו להשתנות
לטובה או שרק וכאשר הוא יתקן ב- 100% אז ילדיו יתחילו להשתנות?
ב. האם אותו הדבר הוא גם לגבי אשתו?

תשובה:

א. יתחילו מיד ולו במקצת. אולם לא תמיד ניכר לעין הגשמית.

ב. כן.