תנועות הנפש [#10385]

ה' טבת התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב
כתוב בספר "דע את עצמך" שיש רק שני תנועות בנפש 1. התרחבות 2. צמצום
ובספר "הכרה עצמית" כתוב שיש ארבע תנועות 1. התרחבות 2. צמצום 3. קיום 4. כילוי
הרב יכול להסביר האם יש שתי תנועות או ארבע תנועות?
.מדוע בספר אחד שנים ובספר אחר ארבע. יש סיבה?

תשובה:

תנועת קיום וכילוי ע"ד כלל נעלמת, כמ"ש הנפה"ח, "מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית", בכל רגע מתתר"פ חלקים, כל דבר מתכלה ומתחדש, אולם ע"ד כלל זה נעלם.

אולם תנועות הצמצום וההתרחבות נגלות באדם כסדר, נושם ונושף, וחוזר חלילה, והחיות רצוא ושוב.