אחיזה למעשה לאור המשיח עכשיו? [#7922]

י"ד טבת התשפ"א

שאלה:

לכבוד מורינו הרב שליט”א.

הרב אמר בתשובה לשאלה ביחס לערב רב שהודפסה בעלון: “עצם הכח שממנו אנו
מבררים זה נקרא “אורו של משיח”, זה לא שאנו עושים זאת כמציאות לעצמנו
ומשיח יבוא וישלים, אלא כמו אדם שהולך עם נר, נר לאחד נר למאה, האור של
המשיח שמאיר כבר עכשיו, הוא עוד לא הגיע בפועל בגוף לגאלנו, אבל האור שלו
מאיר בתוקף, והאור הזה גופא נותן לנו את כח הבירור”.
לפי”ז, אם נצרף זאת לתשובה שהרבה ענה בכתב ששער הנו”ן דקליפה לא ניתן
להפרדה ע”י בשר ודם זולת ע”י הארת משיח, א”כ, בצירוף שתי התשובות עולה,
שיש לנו מהלך שבו אנחנו נמצאים בהארת משיח שזה נותן לנו את כח הבירור.
ואם כן באמת ישנו מהלך לברר מכח הארת משיח שכבר מאירה את שער הנו”ן של
ה’מדיה’, האם יכול להיות לנו בזה אחיזה למעשה?

תשובה:

אינו כן. מפני שהאור אינו גלוי בשלמות, ולכך הוא מתערב עם הרע. ולפיכך מתערב תדיר, וכל המנסה לברר, מברר אולם גם מתערב.