האם אינטרנט הוא עולם התוהו והאם אתר בלבבי הוא גילוי האלוקות בתחתונים? [#7917]

י"ד טבת התשפ"א

שאלה:

א) האם האינטרנט הוא העולם ה”תוהו” שנמצא בהאי עלמא?

ב) ואם נכון הדברים הנ”ל, האם אפשר לומר שאתר “בלבבי” ואתרים של פנימיות התורה, שמבארים את ענינים הגבוהים שבבריאה, גילוי האלוקות שבבריאה, גילוי האור א”ס, צריכים להתגלות בדוקא בעולמות החתתתונים אפי’ בנקודה התחתונה ממש, אפי’ במקום השאול, דכל תכלית בריאת העולם הוא שתתגלה אלוקות גופא בנקודה התחתונה שיש, במלכות דעשיי’, ולא עוד אלא אפי’ בעולם התוהו, מקום התחתונה ביותר של האי עלמא שהוא מלכות דעשיי’, וא”כ האם אפשר לומר שאתר בלבבי ושאר אתרים של פנימיות התורה הם “מקום מבצר בגהנים”, מקום עליון בגהנים (מקום ההעדר הגמור, כמ”ש המהר”ל, וזהו ג”כ המהות של האינטרנט, מקום של ההעדר אלוקות שבבריאה, מקום של שער הנו”ן דטומאה) שהוא באמת למעלה מכל ה”גהנים” של האינטרנט? כלומר שהקדושה העליונה ביותר שיש, גילוי האור א”ס שבבריאה, צריך להגיע אפי’ במקום הטומאה הגמור, “אין עוד מלבדו אפי’ בחללו של עולם”, האלוקות מתגלה דייקא בעולמות התחתונים אפי’ בעולם התוהו הגמור שהוא ההעדר הרוחניות הגמור, ה”חלל” היותר שבבריאה, שם גופא צריך שתתגלה האלוקות, ומשום זה יש טעם עליון לכל אתרי פנימיות התורה בהאינטרנט?

   

תשובה:

א. כן.
ב. לא. כי לא נגלה למטה במקום השפל, אולם אינו “מקום מבצר בגיהנם”, כי הכל מעורב ופרוץ.