ההבדל בין אדם לבהמה [#10723]

י"ד טבת התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א
בתרגום ‘ויהי האדם לנפש חיה – רוח ממללא’. ובחזו”א [אמונה וביטחון] ‘ויתרון האדם על הבהמה בחכמה ובדיבור’ עכ”ל.
איך אפשר להבין זאת על דרך הפשט – הלוא ידוע שצפצופי העופות הם בעצם דיבורים ושיחה ביניהם,
וכן ידוע שבין כל שני בעלי חיים מאותו מין יש העברת מידע ? א”כ במה נבדל האדם מן הבהמה ?
יישר כח ורב תודות.

תשובה:

יש חכמה בית “ודעת”.

חכמה, יש לכל, “כולם בחכמה עשית”.

בינה, בגילוי, יש גם לחלק מבעלי החיים, כגון “הנותן לשכוי בינה”.

דעת, יש רק לאדם, הנקרא בר-דעת.