היאך האדם יכול לידע שורשו? [#7913]

י"ד טבת התשפ"א

שאלה:

(א) הרבה פעמים הרב אמר ש”הדבר תלוי בשרשי הנשמה של האדם”, אבל האיך האדם יכול לידע אם שורשו בקו ימין, קו שמאל או בקו האמצע?

(ב) מילדותי היה לי טבע של כובד ראש ולא הייתי מחייך בקלות, וגם בימי נעורי הרבה אמרו לי שאני יש לי “כובד ראש” יותר מדי ושאני צריך להיות יותר בשמחה ולחייך יותר, וכו’. האם זה ראי’ שהשורש שלי בקו שמאל? (זה לכאורה לא מסתבר, משום שעיקר יסודי הוא מים-אהבה, והגם שיש לי הרבה אש, מ”מ עיקר התכונה שלי הוא מים. וא”כ צ”ע מה הסתירה זה בנפשי. ואפשר שהסתירה הזו גופא מורה שעיקר תכונתי הוא אש דמים, גבורה שבחסד).

(ג) והנה כל אדם באמת צריך לעבוד את הקב”ה בדרך הממוצע וא”כ לכאורה כל אדם צריך לעבוד על דרך קו האצמע אפי’ אם שורשו בקו ימין או בקב שמאל, וא”כ למה אמר הרב שמי שורשו בימין אז עבודתו הוא להשתמש במדת ימין מקרבת, אהבה, ומי ששורשו בקו שמאל עבודתו הוא להשתמש יותר במדת היראה?

בתודה להרב

 

תשובה:

א. בחיצוניות ע”י בירור כוחות הנפש אחד לאחד בפרטות.
בפנימיות ע”י שלומד ועוסק לשמה נגלה לו אור נשמתו ומכירה.
ב. זהו כובד ראש מיסוד העפר. כי יש בך מים חזק אולם גם עפר, ומכח העפר אתה נעשה שקוע בדבר וקשה לך לנוע לענין אחר.
ג. מי ששייך לקו ימין הממוצע שלו נוטה באופן ניכר לימין, ומי ששייך לקו שמאל הממוצע נוטה לקו שמאל באופן ניכר.