חלקי שורש הנשמה וידיעת דרכו בעבודה [#7916]

י"ד טבת התשפ"א

שאלה:

(א) מהו החלקים בשורש הנשמה של האדם שהאדם צריך לידע? מלבד החלוקה הפרטיות של אדם בארמ”ע שבארמ”ע שבארמ”ע, האדם צריך לברר מאיזה “עולם” הוא בא, בתוך החלוקה של אבי”ע שבאבי”ע שבאבי”ע, אבל מלבד זה יש את ה”קו” שהוא בא, או קו ימין, או קו שמאל, או קו האמצע. ומלבד זה ג”כ את החלוקה של עש”ן, שיש ששורשם במקום או בזמן או בנפש. וגם הרב אמר שיש מי ששורשם בחיצוניות ויש מי ששורשם בפנימיות. לכאורה הבירור הזה הוא אינסופי. האם באמת האדם יכול לברר בשלימות מהו שורשו בדיוק? (ב) ומהו אם האדם רוצה לעבוד ה’ ע”פ ספרים מסויימים, כגון תניא או לקוטי מוהר”ן או יסוד ושורש העבודה או של”ה או חובות הלבבות, האם יכול לעבוד ה’ למעשה ע”פ ספר שמדברת ללבו אם עדיין לא בירר מהו שורשו ואם הדרך של הספר מתאמת לנפשו?

תשובה:

א. אין שלמות, ולעולם מברר יותר ויותר בדקות.
ב. עובד לפי השגתו עתה, כי אין לדיין אלא מה שעיניו רואות.
וכל זאת מתוך תפלה שיזכה לכוון כראוי.