האם אמת היא סובייקטבית #2 [#10856]

י"ד טבת התשפ"א

שאלה:

שלום לכבוד הרב אשמח אם תוכל להבהיר את תשובתך (10717) מצרף את שאלתי ואת התשובה

****************************************
10717 שאלה:
האם אמת היא סובייקטבית ?

10717 תשובה:
כבר אמרו רבותינו, ש’אמת’ אותיות ראש – א’, תוך – מ’, סוף – ת’. ובחיצוניות נראה אמת אחת, כגון אורך, רוחב, גובה של חפץ, אולם בעולם הפנימי, לכל אחד יש ראש – תוך – סוף, שונה, ולכך לכל אחד יש אמת לפי שורשו, ולפי מדרגתו. ועל זה אמרו חז”ל, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ולפי ערכו זו האמת, ועליו לנהוג על פיה."
****************************************

שאלה:אז אם כך אין אמת אחת, ובאמת "איש באמונתו יחיה"?

תודה לרב על ההעינות

בברכת בריאות טובה

תשובה:

אמת, ראש – תוך – סוף, כנ"ל. ולכל אחד יש גבולות שלו הפרטיים. וזהו אמת פרטית.

ויש אמת כוללת, לכלל כל גבולות העולם, וזהו מדרגת "תורת אמת", והשגה שלמה זו ישיג רק משיח.

אולם רוב בני האדם חיים בשקר, ולא באמת הפרטית, כי אינם מכירים את הראש – תוך – סוף של שורש נפשם, ומדרגתם, אלא מצפצפים בפיהם שלכל אחד והאמת שלו.