תתקע”ד דורות של הנשמות [#10917]

י"ז טבת התשפ"א

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א.

הרב העמיד בשיעור בחנוכה שהתתקע"ד דורות של הנשמות שלא נתקיימו הם כנגד העולמות שנחרבו ונתקנו על ידי התורה החתומה תתקע"ד דורות שנתגלתה בחנוכה.

מה הם ההקבלות של הכ"ו דורות שנתקיימו בנפשות עד מתן תורה בעולמות של דין, ובתורה חתומה – שלהם יש קיום.

תשובה:

אמרו חז"ל (פסחים, קיח, ע"א) כ"ו כי לעולם חסדו שאמר דוד המלך, שניזונו בחסד
(עיין רא"ש, בראשית, ב, ט), כי מצד הדין אין להם קיום, ושם עדיין לא האיר או התורה בגילוי, ולכן זהו בחינת תורה חתומה. כמ"ש רש"י (משלי, ב, ז) יצפון לישרים תושיה – גנזה הקב"ה אצלו כ"ו דורות עד שנתנה לדור המדבר.

וכ"ו דורות אלו הם בחינת אות אל"ף, שצורתה ו-י-ו, גימט' כ"ו. ועיין בבעלי התוספות (שמות, כ, ב) וז"ל, פתח מתן תורה באל"ף, כי קראה אל"ף תגר לפניו על כ"ו דורות שהיה העולם בלא תורה, הבטיחה הקב"ה שיתחיל בה מתן תורתו. עיין ילק"ש (בראשית, ג, לד).

ועל כ"ו דורות אלו שנעלמה התורה, הגדרתם בבחינת "דרך ארץ" קדמה לתורה, כמ"ש (ויק"ר, ט, ג), א"ר שמואל בר נחמני, כ"ו דורות קדמה דרך ארץ לתורה, הה"ד לשמור את דרך עץ החיים, דרך, זו דרך ארץ, ואח"כ עץ החיים, זו תורה. וזהו בנפש, "דרך ארץ".