ב’ בחינות באש [#10803]

כ' טבת התשפ"א

שאלה:

לכבוד מו”ר שליט”א

א. הנה מצינו ביסוד האש ב’ עניינים שלכאו’ לא מובן הקשר ביניהם: א. כח של כילוי. ב. כח של הארה.
ועלה בדעתי לומר, שההארה היא תוצאה ישירה של הכילוי. משום שבאמת היה צריך הכל להאיר מכח הארת הקב”ה, אלא שהחומר של העולם מחשיך את זה, וכאשר החומר מתכלה ממילא יש הארה.

האם יש אמת בדברים? ומה הוא ההסבר האמיתי.

תודה רבה.

תשובה:

כן, אמת לאמיתה. מצוין!!! זהו ההסבר האמיתי!!!