גידול פאות [#10902]

כ"א טבת התשפ"א

שאלה:

שלום כבוד הרב,
מהו ההסבר למנהג ישראל לגידול פאות? שמעתי תשובה שזה הידור כלומר אסור לגלח אז מגדלים אך זה לא כל כך מתיישב על ליבי וכן מדוע יש קהילות שנוהגים ממש להאריך? האם יש הסבר יותר עמוק לדבר זה ובנוסף האם יש הסבר גם על פי הסוד ?

תודה

תשובה:

עיין ספר זוהר חי (בראשית, קלד, ע”א) וז”ל, ויש שני פאות בשני צדדי הראש, ובאריך (אריך אנפין) הם שני (שמות) מצפ”ץ (יהו”ה בא”ת ב”ש), ושני מאורות הגדולים, זו”ן, תורה שבכתב, ותורה שבע”פ, הם שני המאורות הגדולים שיצאו משני מצפ”ץ אלו. עכ”ל.

ולכך מאריכין אותם, להאיר הארת “אריך”, ודו”ק היטב.

ועיין ליקוטי תורה, טעמי המצות לאריז”ל (פרשת קדושים) וז”ל, גם שער הפאות שעל הראש, היה מנחם לגדלם, ולא היה חותכם, עד שיגדלו כל כך שיכנס למטה במקום שער הזקן ממש, שאז היה חותכם עד שיעור אותו מקום, כי משם ולמטה לא יקרא פאת הראש. עכ”ל. ומעין כך בשער המצות (פרשת קדושים). ועיין שמן ששון (שם, אות יד) שאין לגדל יותר, כמנהג בני אשכנז. עיי”ש..

ולכאורה טעמם כיוון שסוף הזקן מגיע עד הטבור כנודע בכתבי האריז”ל, לכך ממשיכים הארה זו עד סוף הזקן, בסוד אחדות ראשית ואחרית, סוד “אריך”, שהוא ארוך בכל הקומה.