זום במראה [#10996]

כ"ד טבת התשפ"א

שאלה:

האם יש חילוק אם האדם רואה שיעור ע”י זום ע”י מראה, שאז עי”ז אפשר שהסכנה הרוחנית מ”זום” נעשה פחות יותר, או שאין חילוק בכך? והאם זה יכול להועיל, עכ”פ כשלב ראשון של פרישות מ”זום”, למי שקשה עליו לפרוש משיעורים ב”זום”? (כמו שהרב אמר שיש ב’ דרכים לפרוש מאינטרנט, או ע”י מסירות נפש וביטול כל השימוש בזה ביום אחד, או ע”י הדרגה, והשאלה כאן הוא אם דורכים בדרך השנית שהוא הדרגה – האם הנ”ל הוי עצה לפרוש מ”זום” עכ”פ בהדרגה.)
תודה רבה להרב

תשובה:

עצה קטנה, אולם אם מרגישים בנפש בכך כפרישה הדרגתית, ראוי להשתמש בכך.