שובבי”ם [#10998]

כ"ד טבת התשפ"א

שאלה:

כיון שבאופן כללי האופן של תשובה על עניני ברי"ק בשובבי"ם הוא ע"י התבוננות המחשבה בעומקה של תורה, מהו באדם שלומד סתם בלא כוונה לתשובה ובלי מודעות לשובבי"ם, האם לימודו מהני לתיקון על עוונותיו כיון שאינו עושה כך מתוך מודעות ותכוננות נפשית לדבר? כלומר האם הלימוד תורה בעמילות מתקן פגמי ברי"ק באופן דממילא או שהאדם צריך ללמוד מתוך כוונה ומודעות לכך?
תודה רבה להרב

תשובה:

כל ששקוע עמוק בכל נימי מחשבתו בתורה זהו שורש התיקון. כוונה מוסיפה.