תיקון הכללי, ומהלכי גדולי ברסלב [#10737]

כ"ד טבת התשפ"א

שאלה:

בס”ד

א) מי שרוצה לדרוך בדרך תיקון הכללי של ר’ נחמן, ואין לו זמן לומר כל עשרה מזמורים ביחד, האם יכול לומר מזמור א’ או שני מזמורים ולהפסיק ואח”כ להשלים אותם במשך היום, או שהתיקון הכללי אינו פועל אם יש הפסק ניכר בין אמירת המזמורים.
ב) האם היה חילוק בין דרך של ר’ נחמן, ר,’ נתן, ושאר גדולי ברסלב הבאים אחריהם, או שכולם היה אותו דרך של ר’ נחמן בלי שינויים? ואם יש חילוקים, אם אפשר להרב לכתוב בקיצור מהי תמצית המהלך של כל גדולי ברלסב (ר’ נחמן, ר’ נתן, ומוהר”ש וכו’)
ג) האם כל אדם צריך להלוך לאומן להתפלל בקבר של ר’ נחמן? דהא לדברי ר’ נחמן (בחי’ יחידה שכוללת הכל…) מי שלא מתפלל בקברו אינו מגיע לתיקונו על חטא המר הזו, וא”כ לכאורה זה מחייב כמעט כל א’ בישראל להלוך שם כדי לתקן חטאיו בענין זה.
בתודה רבה מאד להרב

תשובה:

א. העיקר שנאמר ברצף.

ב. ר’ נחמן – חכמה מאין תמצא, נחל נובע, מקור המעיין.

ר’ נתן – המשכה מן הקיים, ונוטה יותר להתפעלות.

ג. נחלקו בכך רבותינו.