אמירת תיקון כללי, ענין שמה”ב, והליכה לאומן [#10736]

כ"ה טבת התשפ"א

שאלה:

בס”ד

א) האם יש לכל אדם בכל חוג שיהא, צריך לעסוק באמירת תיקון כללי? או שזהו רק לחסידי ברסלב או עכ”פ לאלו ששייכים לדרך ברסלב (ובפרט משום שכל המהות של דרך ברסלב היה שזוהו דרך הכוללת שכל א’ זקוק לדרך הזה בהכרח).
ב) שאלה שתלוי בהנ”ל, כיצד האדם יכול לידע אם עבודתו צריך להיות בדרך של ר’ נחמן או לא?
ג) מה שבישיבות לא דיברו על פגם ברית, האם הסיבה לזה משום שהדיבור על זה בין בחורים מביאים אותם לידי חטא הזה, או משום שהישיבות רוצים ללמד רק תורה ותו לא, או משום שאינו בצניעות לדבר על זה, או משום סיבות אחרות?
ד) שאלה שתלוי בהנ”ל, האם יש בזה עוולה גדולה שהישיבות אינם מדברים על זה, והוא הצלחת הקליפות לטמא את הדור, או שיש לדון אות הנהלת הישיבות (והראשי ישיבות) לכף זכות כיון שיש טעמים מוצדקים למה לא דיברו על ענין זה בישיבות?
ה) ואפי’ אם יש סיבות מוצדקות למה בישיבות לא מדברים על זה, זה מספיק רק לגבי בחורים, אבל מה הסיבה להשתיקה על זה בשיחות לאברכים? האם משום שכל העסק בתיקון פגם ברית הוא רק מהלך של ברסלב ואינו שייך לרוב?
ו) האם כל אדם צריך להלוך לאומן להתפלל בקבר של ר’ נחמן? דהא לדברי ר’ נחמן (בחי’ יחידה שכוללת הכל…) מי שלא מתפלל בקברו אינו מגיע לתיקונו על חטא המר הזו, וא”כ לכאורה זה מחייב כמעט כל א’ בישראל להלוך שם כדי לתקן חטאיו בענין זה.
ז) האם יש בעיא להסתכל על קונטרסים המצויים של היום של ברסלב, או שכולם הם קדוש קדוש קדוש.
בתודה רבה להרב

תשובה:

א. נחלקו בכך רבותינו כנודע, בפרט בדור דידן.

ב. אם יעבוד “לשמה”, יכיר חלקו, כי מסלק מסך המבדיל.

ג. גם וגם וגם. אולם בקלם עשו עסק גדול מתיקון השובבי”ם, כנודע.

ד. הקב”ה בוחן כליות ולב מה טעם כל אחד, ואנו נדון לכף זכות.

ה. שאלות מן הסוג הזה יש לרוב על הרבה עניינים מאוד חשובים, דבקות, אהבת ה’, ועוד.

ו. ר’ נחמן – חכמה דרדל”א, ואפשר להתדבק לכתר דרדל”א.

ז. נצרך איזון נכון בין עיון בתורה ועבודה, לבין התלהטות, וכח להכיל דעות שונות של רבותינו.