בנוגע יסוד העפר [#10777]

כ"ה טבת התשפ"א

שאלה:

האזנתי לשיחת של הרב בענין יסוד העפר ויש לי כמה שאלות.
הרב אמר שלך אל נמלה עצל וחכם הוא העבודה של עצלות עם הארות הנשמה. ורציתי להבין איך לומדים זה מנמלה? לנמלה אין נשמה.
הרב אמר שבכל יסוד יש בה מכל ד’ יסודות. ולא הבנתי די צרכי כי בשלמא ביסוד העפר שנשתלשלה משאר יסודות יכולים לומר שיש בה מכל הד’ אבל יסוד הראשון איך נהיה בה משאר יסודות שעדיין לא נשתלשלו

תשובה:

א. כל דבר תחתון יש לו שורש בעליון. והתחתון “רמז” לעליון. ולכך אפשר ללמוד בדרך “רמז” מן התחתון, נמלה, לעליון, נשמה.

ב. בשורש – “סוד האחדות”, כל דבר כלול מהכל. למטה, זהו בסוד “הרכבה”, “מעשה מרכבה”, כל דבר מורכב מהכל.