תשובה מאהבה #2 [#10969]

כ"ה טבת התשפ"א

שאלה:

המשך #10786

תשובת הרב היה מתניא פרק ז,

השאלה איך מגיעים לזה בפועל לאהבה זו, מה דרך העבודה לכך?

תשובה:

עיין בהרחבה בספר הערכים חב”ד, ערך אהבת ה’.