חיסונים – מבחינה רוחנית אין בעיא לקחת החיסון [#10995]

כ"ה טבת התשפ"א

שאלה:

האם מבחינה רוחנית אין בעיא לקחת החיסון (לקורונה) או שבמקום לקחת החיסון צריך לחזק האמונה באין עוד מלבדו? 2 – האם לקיחת החיסון לקורונה יש בו חסרון באמונה בהקב”ה, והאם דבר זה מחליף האמונה במדרגת “עתיק” עם צד ההסתרה וסטרא אחרא? 3- האם הסיכונים בההחיסון לקורונה יש בהם תוצאות מסוימות לזמן ארוך על בחירת מין (די-אן-איי) שאינו ידוע לחכמת המידע של היום? 3- והאם הסיכונים בהחיסון לקורונה יש בו תוצאות אחרות לזמן ארוך שנמשך לצאצאיו של האדם לנצח?

תשובה:

א. ככל השתדלות תלוי אם זהו מדרגתו של האדם, ואזי נצרך להתחזק באמונה, או שזהו למעלה ממדרגתו.

ב. כנ”ל, זהו השתדלות. וכל השתדלות הוא במקום שחסר אמונה. ועל כל אחד לנהוג בכל ענייני ההשתדלות לפי מדרגתו.

ג. חשש רחוק. אולם כל מדרגת הדור הוא שינוי זה, וזה עומק הטומאה הנוראה בדור זה, ולכך מי שיש לו סיכון רב בהתדבקות בנגיף, אין לו לחשוש להנ”ל כלל למעשה.

ד. אין לחשוש מכך לדינא כנ”ל, באופן שיש סיכון ניכר בהתדבקות בנגיף.

כל הנ”ל אמור ביחס לחיסונים של עתה. בכל תקופה נצרך לבדוק הענין מחדש.

כשיהיה חיסונים שבנויים בשיטה הישנה, עדיף לקחתם.